Knusning

Fakta om knusning af asfalt, beton, mursten, tegl, leca og gasbeton.

Produkter

John Ravn´s Grusgrav fremstiller knuste asfalt og betonprodukter i flere sorteringer til forskellige formål:
Som mekanisk stabilgrus fremstiller vi knust beton 0/32 mm, knust asfalt 0/32 mm samt knust tegl / beton / mursten

Miljø

Miljøbeskyttelsesloven påbyder genbrug af alle anvendelige nedrivningsmaterialer.
Miljøstyrelsen har godkendt anvendelse af knust asfalt til bærelag under veje, stier, pladser og lignende, uanset om disse forsynes med vandtæt belægning eller ej.

Miljøforhold under og efter udførelsen

Udlægningen udføres med almindeligt entreprenørmateriel.
Grusbærelag udført af knust asfalt eller knust beton giver erfaringsmæssigt mindre støvgener pga. restindholdet af uhydratiseret cement og bitumen samtidig med, at de knuste produkter ikke indeholder ler.

VIGTIGT

Ved udlægning af knust asfalt skal tykkelsen være minimum 6 cm, og skal derefter tromles med en overdimensioneret tromle.

 

Deponering

I forbindelse med eventuel opgravning i belægninger, udført med genbrugsmaterialer skal belægningsmaterialer og jord holdes adskilt, som normalt foreskrevet.
Knuste asfalt- eller betonmaterialer kan efterfølgende enten genanvendes ved reetableringen, eller deponeres i vores grusgrav.
Hvis den opgravede jord indeholder knust asfalt, modtages og afregnes denne som blandede brokker.

Kvalitet

Knust asfalt eller beton 0/32 mm er ligesom mekanisk stabilgrus kvalitet II, et knust produkt med stor bæreevne.
På grund af bindemiddelindholdet som nævnt ovenfor, opnås desuden en forbedret bæreevne som ikke nåes med naturmaterialer.

Pris

Alle naturlige grusmaterialer har staten pålagt en råstofafgift på kr. 5,- pr. m3.
Men alle genbrugsmaterialer er afgiftsfrie.
Ved at erstatte mekanisk stabilgrus med knust asfalt 0/32 eller knust beton 0/32 spares råstofafgiften samtidig med, at produktprisen er mindre.
Den samlede besparelse er af størrelsesorden kr. 15,- til 20,-
pr. m3 svarende til 20 – 25 %.

Knust asfalt er godkendt af miljøstyrelsen af d. 15 juli 1985,
godkendelse kan rekvireres