Når du handler hos os, har vi brug for: Navn, adresse, tlf.nr. og e-mail.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere grus til dig. Personoplysningerne registreres hos Mogenstrup Grusgrav & Genbrugsindustri A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder med andre virksomheder, som opbevarer og behandler data på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Den dataansvarlige er Daglig Leder Thomas Ravn Christensen.
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener der er ukorrekte oplysninger, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: ll@jrcgrus.dk.