Oversigt over vores mange produkter i grusgraven
Lavpris – grus, sand og sten.

Mogenstrup Grusgrav er selvfølgelig leveringsdygtige i produkter som fx Stabilgrus, nøddesten, ærtesten, afretningsgrus, strandsand og meget andet inden for sten og grus.

Herunder kan du se hvilke produkter, vi kan hjælpe dig med – vi har også lavet en kort beskrivelse af hvert grusprodukt, så du kan finde det rette produkt til dit projekt.

Bemærk: der kan ikke betales med dankort!

Men du kan betale med Mobilepay

Oversigt over de forskellige produkter i grusgravene

 

Navn: Formål:
0/4 grus/ betonsand: Bruges i betonindustrien, gasledninger og kabelgrave, sarte kabler samt til professionelle og alm. ridebaner.
0/8 grus/ støbegrus: Bruges til ridebaner, grovere støbninger, afretningsgrus til flisebelægninger (4 cm) og til at blande i leret muldjord for at forbedre kvaliteten.
Rørgrus 0/8: Til rørlægning (kloak, fjernvarme, vand og div. kabler).
Omkring olietanke og til opfyldning i byggegrunde.
Bundgrus:
DS 401 Godkendt
I bunden – efter udgravning af vejkasse til vej- og p-arealer. Skal altid afdækkes med stabilgrus.
Ring på 24 28 08 15 efter sigteanalyse
Perlesten: Føres ikke hos os – bruges hovedsagligt på kirkegårde.
Ærtesten 8/16: Til gulvstøbning og omkring dræn, samt til gårdspladser.
Nøddesten 16/32: Til grundstøbning og til sivedræn. Kan udlægges på grusveje/indkørsler – for at afdræne.
Fyld: Bruges i og udenom grunde. Som bund under bundgrus, hvis der er blødbund. Til opfyldning efter forurening og fjernelse af olietanke.
Støbemix m/ærter: Til støbning af grunde og gulve.
Stabilt grus 0/32: Til bærelag under veje og pladser. Bruges altid hvor der er brugt bundgrus.
Stenmel 0/8: Bruges af enkelte brolæggere som afretningsgrus og ellers i fremstillingen af stabilgrus.
Vejgrus 0/18: Ovenpå stabilt ved stianlæg, samt til finafretning. Bruges også i fremstillingen af stabilgrus.
Genbrug 0/90:
Søsand: Til sandkasser og til at strø ud, hvor der er lagt fliser og anden belægning, samt til specielstøbninger, hvor der ikke må ske frostsprængninger. Der er mindre kalkindhold i sømaterialer end i grusgravsmaterialer, derfor færre sprængninger.
Knust beton 0/32: Bruges som stabilgrus og tåler meget stor punktbelastning.
Knust asfalt 0/32: Bruges som stabilgrus og som speciel topbelægning (min. 7 cm) af veje og P.-pladser. Er sårbar overfor tung punkt belastning. Virker støvhæmmende , da det brænder sammen.
Blandet 0/32: Bruges som stabilgrus. Det er halvt beton og halvt asfalt.
Er ikke sårbar overfor tunge punktbelastninger.
Knust tegl: Anvendes som underlag til ridebaner, udtørrer det overliggende gruslag og gør ridebanen hurtig klar igen efter regnskyl. Under visse omstændigheder kan det anvendes som fyld under veje.
Er prisbilligt.
Stabilgrus – OBS!: Vigtig oplysning: Genbrugs – stabilt er billigere end almindeligt stabilt, og der skal ikke betales råstofafgift.
Rumvægten er ca. 1,5, så der opnås også billigere transport, da bilerne kan køre med mere.
Produkterne er bedre end almindeligt stabilgrus, da de brænder sammen og i mange sammenhænge kan vejopbygning gøres tyndere end ved anvendelse af almindelig stabilgrus og derved spares også på udgravning og materialeindkøb.
Harpet Muldjord: Muldjord tilsat 30 % grus og renset for rødder og sten ned til 20 mm.

© Mogenstrup Grusgrav –  Stabilgrus, sand, billigt grus, afretningsgrus, sten og grus, nøddesten, ærtesten, harpet muldjord og strandsand fra www.grusgrav.net