Bundgrus

94,18 kr.

I bunden – efter udgravning af vejkasse til vej- og p-arealer. Skal altid afdækkes med stabilgrus.
DS 401 Godkendt

Levering under 15 tons foregår med lastbil med lille lad (mulighed for 2-delt rum). Længde 7 meter, bredde 3 meter, frihøjde 6 meter, drejebredde 4 meter.

Levering over 15 tons foregår med lastbil med stort lad. Længde 14 meter, bredde 3 meter, frihøjde 8,5 meter, drejebredde 8 meter.

Samlet Pris: 94.18